Notulen Algemene Ledervergadering

Datum: Vrijdag 30 november 2019
Tijdstip: 21.00 uur
Waar: Kantine SV Zwart-Wit ‘19


1. Welkom en afmeldingen

Voorzitter Jos Gilissen heet alle leden, ereleden en onze geestelijk adviseur van harte welkom. Afmeldingen zijn er van: Bert van den Berge, Michael Berger, Noël Bergmann, René Bonten, Chris Budie, Lars Delnoy, Wesley Didden, Peter Gulpen, Jan Hendriks, Ralph Kempener, Philip Meertens, Norman Mullenders, Alex Odekerken, Martin Odekerken, Cas Philippens, Sander Ramaekers, Maurice Sauren en John Verpoort.

2. Jeugdteam van het Jaar

Tot jeugdteam van het seizoen 2018-2019 is het JO7-team gekozen. Het samenwerkende team dat uit 24 spelers bestond van SV Simpelveld en SV Zwart-Wit ‘19. Trainers en leiders waren Michel en Erik Huijnen. De twee laatstgenoemden namen bij de uitreiking door jeugdcommissievoorzitter Marco Meertens namens het team de prijs in ontvangst: een waardebon ter besteding met het hele team.

3. Woordje van Pastoor Reijnen

Pastoor Reijnen spreekt zijn grote waardering uit voor hetgeen het jubileumcomité heeft bewerkstelligd. De samenwerking en betrokkenheid tussen zovelen binnen ons dorp was een zeer verheugend fenomeen. De pastoor betreurde het dat een Heilige Mis helaas niet realiseerbaar bleek op ons sportcomplex. Het thema ‘Met elkaar delen‘ had zich daar uitstekend voor geleend. De heer Reijnen toonde zich zowaar een ervaren voetbalanalist, getuige zijn analyse van de wedstrijd van ons eerste elftal tegen RKASV. De alertheid en fitheid van de onzen, alsmede de beschikking over een voortreffelijk doelman gaven in deze wedstrijd de doorslag, aldus Pastoor Reijnen. Tot slot refereerde onze pastoor aan de onverkwikkelijke gebeurtenissen bij de wedstrijd FC Den Bosch – Excelsior en propageerde respect voor anderen.

4. Overzicht afgelopen seizoen

SPORTIEF

· Ons eerste elftal behaalde in de afgelopen competitie een knappe 6e positie. Er werden 35 punten behaald en slechts kampioen KVC Oranje incasseerde minder tegentreffers.

· Ons tweede elftal, dat ook uit spelers van SV Simpelveld bestond, werd glansrijk kampioen. Na enkele spannende wedstrijden waarin elke keer weer het kampioenschap kon worden behaald lukte dat uiteindelijk in het laatste duel waarna er gefeest kon (en zou) worden.

· Ons derde elftal behaalde een mooie 4e plaats. Ook dit team bestond (en bestaat) mede uit spelers van SV Simpelveld.

· In het huidige seizoen kan onze selectie beschikken over een nog uitgebreidere staf: naast hoofdtrainer Gerard Zweerink bestaat de staf uit Patrick Reubzaet, Ramon Vandermullen en keeperstrainer Frank Kruyntjes.

· Waar ons eerste vorig jaar na 9 wedstrijden op 4 punten bleef steken, werden er in de huidige jaargang al 14 punten behaald. Ook het doelsaldo is nu veel beter: -8 vorig jaar; +9 dit seizoen.

· Het tweede is opnieuw koploper. Waar gaat dit eindigen? Echt heel knap!

· Het derde kende een moeilijke start. Weliswaar incasseerde men slechts één verliespunt méér dan de koploper, maar het blijkt bij tijd en wijle heel moeilijk om voldoende spelers op het veld te krijgen. Niet voor niets wordt er naarsig gezocht naar een begeleider van ons 3e team.

· De samenwerking binnen ESB ‘19 verloopt prima. ESB (Eys Simpelveld Bocholtz) beschikt over 250 jeugdleden, waarvan er ongeveer 50 lid zijn van Zwart-Wit.

· Het binden van onze jeugd zien we als een grote uitdaging en verdient topprioriteit.

· Ons oudste jeugdteam (JO-19) bestaat onder meer uit 7 leden van Zwart-Wit. In de winterstop zullen deze een aantal weken meetrainen met de selectie.

BESTUURLIJK/ORGANISATORISCH

· Het afgelopen jaar stond voor een groot deel in het teken van ons 100-jarig jubileum. Grote complimenten aan het jubileumcomité en alle comités van de diverse onderdelen!

· Het is de bedoeling om ons bestuur uit te breiden naar 7 personen. Nieuwe bestuursleden zijn dus nog steeds van groot belang.

· De exploitatie van de kantine heeft ca. 750 euro extra opgeleverd door de verhuur aan derden.

· We zijn in overleg met de gemeente over de installatie van een beregeningsinstallatie.

· Grootste uitdagingen zijn: realisatie betrokkenheid leden; bemensing van cruciale posten; eigenheid van Zwart-Wit behouden (naast zorgdragen voor uitstekende samenwerking met SV Simpelveld en Sportclub ‘25); investeringen in accommodatie.

5. Roulatieschema bestuur en benoemingen

· Wim Janssen en Ben Schoffelen worden bij acclamatie officieel benoemd tot bestuursleden. Wim is vice-voorzitter en heeft de portefeuilles Kantine en Activiteiten. Ben heeft de portefeuille Voetbalzaken.

· Jos Gilissen en Jean-Pierre Hendriks hebben een mandaat tot volgend jaar en zijn niet herkiesbaar, zo laat Jos weten. Wedstrijdsecretaris Frans Derksen laat weten dat DB-leden reglementair niet tegelijkertijd mogen aftreden. Jos laat daarop weten te overwegen om alsnog langer door te gaan als voorzitter.

6. Financieel jaarverslag

· Penningmeester Jean-Pierre Hendriks brengt uitgebreid verslag uit.

· De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Philip Meertens en Yves Gilissen. De commissie toont zich verheugd over de uiterst professionele wijze waarop de penningmeester zich van zijn taken kwijt. De commissie verleent de penningmeester en het bestuur decharge. De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Yves Gilissen en Christian Meertens.

· De contributie van onze jeugd zal in twee stappen worden verhoogd tot het niveau van onze zusterverenigingen.

· Er volgt geen wijziging in de hoogte van de contributie van onze senioren. Het bestuur verkiest het om hier een eigen beleid in te blijven voeren en een lagere contributie te blijven innen dan de verenigingen waarmee we samenwerken.

7. Commissie 100 jaar Zwart-Wit

· Voorzitter van de stuurgroep Gaston Ploumen spreekt zijn dank uit aan zijn 5 mede-stuurgroepleden Maurice Debets, Rick Engelen, Alain van Laar, Luc van der Linden en Yves Gilissen.

· Daarnaast bedankt Gaston alle commissieleden die elk een bijdrage hebben geleverd aan een grote van de vele onderdelen van het feest.

· Gaston bedankt ook het bestuur dat de stuurgroep min of meer carte blanche heeft gegeven.

· Ook de vele vrijwilligers uit Eys en uit naburige plaatsen verdienen lof en dank.

· Gaston kijkt terug op alle onderdelen van het feest, waarbij de Goede Doelen-dag hem het meest trots maakt.

· Gaston onthult het financiële resultaat van het jubileum: liefst 30.000 euro !!!!

· Voorzitter Jos Gilissen dankt Gaston voor het voortreffelijke werk van hem en al de zijnen.

8. Rondvraag

· Frans Derksen benoemt namens zeer tevreden ouders dat de Goede Doelen-dag haar beloften volledig heeft waargemaakt, hetgeen zelden blijkt voor te komen, aldus de betreffende ouders.

· Frans brengt ook te berde dat de KNVB een duurzaamheidsplan heeft inzake advies en subsidie. Jos Gilissen zegt toe contact op te nemen met de KNVB.

· Jan Conraads spreekt zijn waardering uit voor Ron Schiffelers, die het woord voerde tijdens de Goede Doelen-dag.

· Marco Meijs betreurt het dat er tijdens deze vergadering geen aandacht werd geschonken aan de veteranen en het 35+-team.Geplaatst op: 07-12-2019


Sponsoren

psychologenpraktijk hendriks-fleuren hub-starmans signmakers nike gulpener eyserhof Ivo's Sportshop
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord