Laatste nieuws

 • Bestuur overweegt korting op contributie!


  De betaling van de contributie voor het lidmaatschap van SV Zwart-Wit'19 is statutair vastgelegd. Wordt je lid van onze vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie
  verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij
  een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd. Juridisch is er geen noodzaak om
  contributie terug te betalen.
  Het bestuur is echter van mening om aan al onze actieve spelers - die niet kunnen spelen en trainen als gevolg van corona maatregelen - een korting op de contributie voor het nieuwe seizoen te
  geven. Op de vergadering van 9 april 2020 wordt hierover beslist. Uiteraard communiceren we het besluit via de website.

 • Corona maatregelen verscherpt!

  Vandaag 23 maart 2020 heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van Corona aangescherpt. De eerder aangekondigde maatregelen worden verlengd tot 1 juni 2020. Vanaf nu mogen er
  ook geen bijeenkomsten meer worden georganiseerd onder de 100 personen. Er geldt vanaf nu geen ondergrens meer voor dit soort samenkomsten. Er kunnen vanaf nu forse boetes worden
  uitgedeeld op het moment dat men met maximaal 3 personen bij elkaar is en er geen anderhalve meter afstand tot elkaar in acht wordt genomen.
  Uiteraard heeft dit ook consequenties voor het voetbal, tot 1 juni is er geen training en wedstrijd. Zodra het standpunt en scenario inzake competitieverloop door KNVB is gecommuniceerd zullen
  wij dit uiteraard melden op deze website.

 • Sportvelden verboden terrein!

  De gemeente heeft alle voetbalverenigingen met klem gevraagd om ervoor te zorgen dat de sportvelden en complexen niet betreden kunnen worden. Als Zwart -Wit doen we er alles aan om, in ons
  aller belang, invulling te geven aan deze vraag. Uiteraard zijn onze toegangspoorten op slot en wordt er zo goed en kwaad als het kan toezicht gehouden door politie en onze vrijwilligers die de
  accommodatie verzorgen en onderhouden. Als extra maatregel heeft het bestuur besloten om op de toegangspoorten extra waarschuwingsteksten te plaatsen die wijzen op het verbod om de velden te
  betreden. Deze worden zo snel mogelijk aangebracht. Gezien de ligging van onze velden is het onmogelijk om alles hermetisch af te sluiten. Vandaar dat wij een beroep doen op een ieder om
  onbevoegden te attenderen op het verbod om de velden te betreden. Dank alvast voor de medewerking.

 • Update Corona situatie !

  Vandaag, zondag 15 maart, zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd door het kabinet. Een en ander betekent dat de algehele afgelasting tot en met 31 maart met 1 week wordt verlengd. Dus tot en
  met 6 april 2020
  worden er geen wedstrijden gespeeld. Ook het advies van de KNVB om niet te trainen wordt vooralsnog met 1 week verlengd.

 • Algehele afgelasting!

  Het corona virus doet op alle fronten van zich spreken. Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het virus in Nederland geeft de KNVB gevolg aan de
  oproep van het RIVM en de
  Nederlandse overheid. De KNVB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities.
  Daarnaast adviseert de KNVB alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. Het bestuur van SV Zwart-Wit'19 zal dit advies
  opvolgen en de technische
  staf en spelers hierover berichten.
  Uiteraard blijven wij de berichten nauwlettend volgen en zullen wijzigingen terstond communiceren.

Activiteitenagenda

Overig nieuws

Laatste nieuwsbrieven

Sponsoren

psychologenpraktijk hendriks-fleuren hub-starmans signmakers nike gulpener eyserhof Ivo's Sportshop
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord