Inderdaad. Vele handen… Poetsdag overbodig!

De afgelopen weken hebben we een aantal nieuwe vrijwilligers mogen begroeten voor de zogenaamde maandagochtendploeg. Deze groep vrijwilligers neemt elke maandagochtend het onderhoud aan de gebouwen en omliggende terreinen ter hand. Daarnaast is er een aantal mensen die zorgen voor maai-, snoei - en andere werkzaamheden op ons terrein.Al deze vrijwilligers van de accommodatie commissie, hebben de afgelopen weken fantastisch werk geleverd.


Hierdoor lopen we zelfs voor op onze onderhoudswerkzaamheden die we op het programma hadden staan voor de jaarlijkse poetsdag. Dank zij de inspanningen van dit team van vrijwilligers kunnen we de poetsdag annuleren en kunnen we plannen gaan maken voor wat grotere werkzaamheden die we dit seizoen nog willen verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van extra ballenvangers. Zodra we hier alle materialen voor hebben willen we uiteraard graag een beroep doen op de leden die ook beschikbaar waren voor de poetsdag, om dan samen nog een keer een inspanning te verrichten om ook deze wensen te kunnen vervullen. Te zijner tijd zal Ruud Ramaekers als voorzitter van de accommodatie commissie hiervoor een oproep plaatsen.

Voor nu namens bestuur en leden van Zwart Wit een hartelijk dank je wel aan de vrijwilligers van de maandagploeg en de accommodatie.Geplaatst op: 28-08-2017