Jaarvergadering Zwart-Wit'19

Beste Zwart-Witters,

Vrijdag 2 november aanstaande staat onze algemene ledenvergadering gepland. Deze zal plaatsvinden in onze kantine en start om 21.00 uur.



Als voorzitter en met mij het bestuur, hopen wij dat u in grote getalen aanwezig zult zijn. Zoals u kunt zien is een van de punten de invulling en opvolging van de secretariaatsfunctie. Het bemensen van diverse functies binnen onze vereniging is een bekend, maar daardoor niet minder urgent probleem.

In de afgelopen periode is een aantal commissies versterkt en “verjongd”, waardoor we een nieuw, positief en jeugdig elan kunnen waarnemen. Een aantal commissies kampt echter nog met een tekort aan mensen. Denk dan aan onze PR en Sponsorcommissie , aan onze technische commissie, maar ook aan het wedstrijdsecretariaat. Uitbreiding is hier dringend gewenst, immers “meer handen maakt lichter werk”. Ook op bestuurlijk niveau is versterking gewenst. Tijdens de jaarvergadering dient er een nieuwe secretaris te worden benoemd. Onze huidige secretaris, Frans Derksen, stelt zich vanwege drukke werkzaamheden niet meer herkiesbaar. Gelukkig blijft Frans als vrijwilliger nog wel bij onze vereniging betrokken.

Indien we er niet in slagen om een nieuwe secretaris te benoemen, is er onvoldoende bezetting van de bestuurlijke posten. Consequentie is dan dat een effectief bestuur van de vereniging niet meer mogelijk is en de vereniging voor elk besluit een zeer uitvoerig proces dient te volgen. Vandaar mijn oproep aan iedere Zwart Witter om mee te helpen bij het aandragen van een personele oplossing van de gesignaleerde bezettingsproblemen.

Laat het nieuwe elan bij veel van onze commissies aanstekelijk werken, zodat het

jubileum van onze mooie vereniging in 2019 op volle sterkte gevierd kan worden.

 

Met sportieve groet,

Jos Gilissen

Voorzitter

 

Algemene ledenvergadering:

 

Datum : vrijdag 2 november

Tijdstip: 20.30uur

Waar: Kantine SV Zwart-Wit ‘19
 

Agenda

1. Opening door voorzitter Jos Gilissen

2. Bekendmaking van het jeugdteam seizoen 2017-2018

3. Terugblik door Jos Gilissen.

4. Notulen jaarvergadering

5. Jaarverslag door secretaris Frans Derksen

6. Financieel jaarverslag door Jean-Pierre Hendriks

7. Verslag door kascontrole commissie, Rick Janssen en Kevin Hendriks

8. Benoeming kascontrole commissie

9. Toelichting afhandeling ontslag trainer.

10. Bestuursverkiezing. Frans Derksen is aftredende en stelt zich niet meer verkiesbaar.

11. Rondvraag



Geplaatst op: 24-10-2018


Sponsoren

psychologenpraktijk hendriks-fleuren hub-starmans signmakers nike gulpener eyserhof Ivo's Sportshop
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord