Incasso contributie

Op 1 september zal dit seizoen de eerste keer de contributie worden geïncasseerd. In tegenstelling tot andere jaren zal de contributie niet meer tweemaal per jaar worden geïncasseerd, maar verdeeld over 10 termijnen. Hierdoor blijft de maandelijkse afschrijving bij de leden laag en wordt er tegemoet gekomen aan de wens om de inkomsten beter over het jaar te spreiden.

 


Met vriendelijke groet,
Jean-Pierre Hendriks


Geplaatst op: 11-08-2017