Standpunt SV Zwart-Wit‘19 inzake slechte staat velden.

Beste leden,

Recentelijk zijn er diverse artikelen in de krant verschenen inzake kunstgras voor Zwart Wit. Hierin werd steeds gesuggereerd dat Zwart Wit geen kunstgras zou willen. Als bestuur willen wij de leden graag op de hoogte brengen van ons standpunt inzake de staat van onze velden.De problematiek waarin de club is beland als gevolg van de onbespeelbaarheid van onze velden, ten gevolge van de langdurige droogte tijdens de zomer van 2018, vraagt om een maatwerk oplossing.
In onze ogen is er sprake van een drietal tijdsfaseringen. En de vraagstelling: “ wel of geen kunstgrasveld", is wat ons betreft te kort door de bocht.

1e fase: korte termijn.
Doordat we niet hebben kunnen spelen en trainen tot en met eerste week oktober 2018, is er sprake van gederfde inkomsten. In vergelijking met eerdere seizoenen missen wij een behoorlijk bedrag aan inkomsten.
Als bestuur hebben wij o.a. hierover op korte termijn een afspraak met de gemeente.

2e fase: middellange termijn (zomer 2019)
Namens de club heeft de voorzitter 25 september jl in een telefoon gesprek met de wethouder van sport, de suggestie gedaan om een beregeningsinstallatie, inclusief een professionele waterput, te realiseren voor de zomer van 2019. Gezien de klimaatveranderingen denken wij dat periodes van droogte steeds vaker zullen voorkomen. Door het inzetten van een professionele beregeningsinstallatie worden situaties zoals nu toekomstig vermeden. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat bij een besluit op korte termijn een en ander tijdig (= voor de zomer van 2019) gerealiseerd kan worden.

3e fase: langere termijn 2020 ev.
Wij realiseren ons dat een besluit voor een kunstgras veld onze problemen voor dit en volgend seizoen niet oplost. Vandaar dat wij voorstellen aan de gemeente om op korte termijn te besluiten tot een gedegen onderzoek alvorens over te gaan tot het besluit te komen tot een kunstgrasveld. Zaken die wij als club van belang vinden in dit onderzoek:

* welke budgetten kunnen hiertoe mogelijk worden aangewend, dit in relatie tot planningen voor toekomstig groot onderhoud van de velden.

* belastbaarheid en benutting van de velden

* vitaliteit van de vereniging

* de rol van de totale accommodatie inclusief evenementen terrein.

* milieu aspecten

* standpunt van KNVB

* etc.

Wij vertrouwen erop een ieder naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,
Bestuur S.V. Zwart-wit´19

Jos Gilissen
VoorzitterGeplaatst op: 05-10-2018


Sponsoren

psychologenpraktijk hendriks-fleuren hub-starmans signmakers nike gulpener eyserhof Ivo's Sportshop
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord