Nieuwe seizoen nadert..

Met een gezonde sportieve spanning kijken we uit naar de start van het nieuwe seizoen. Hoe zullen onze elftallen, zowel jeugd als senioren, gaan presteren? Hoe
ontwikkelt de samenwerking met SV Simpelveld met betrekking tot onze senior elftallen? Vragen waarop de antwoorden in de loop van het seizoen vanzelf helder worden. Als bestuur zijn wij ervan overtuigd
dat de antwoorden positief zijn.


Vanuit de verschillende commissies is ook in de tijd tussen einde seizoen en begin nieuw seizoen goed doorgewerkt. Echter voor komend seizoen hebben we bij diverse commissies nog vacatures. Zo zijn we voor onze sponsorcommissie, als gevolg van het wegvallen van Frits van Hommerig, naarstig op zoek naar – om in wielertermen te spreken - een nieuwe kopman of kopvrouw om samen met de huidige leden van de sponsorcommissie het gevoerde professionele beleid verder te continueren.
Voor onze kantine commissie zijn we ook op zoek naar een nieuwe voorzitter van deze commissie. Onze huidige voorzitster, Wendy Peerboom, moet helaas om gezondheidsredenen, haar activiteiten staken. Uiteraard gaat gezondheid boven alles en zijn we dankbaar voor haar inzet voor onze vereniging en wensen haar veel succes met haar herstel.
Eind vorig seizoen hebben we ook aangegeven dat de invulling van de wedstrijdsecretariaatsfunctie hoge prioriteit had. En dat de invulling tijdelijk door Wil Middendorp werd voortgezet. Echter de huidige invulling biedt ons te weinig continuïteit en zekerheid. Kortom ook hier is er een vacature en wel per direct.
Als er leden zijn die op een van bovenstaande taken inbreng willen leveren, neem dan even contact op met Jos Gilissen.( 06-52022558)
Op 20 augustus a.s. wordt het seizoen officieel geopend en willen we met alle leden en supporters een gezellige start van het seizoen maken. Hou voor het programma en de verrassing onze website in de gaten.

Graag zien we eenieder op 20 augustus om 14.30 uur op onze locatie Spotpark Hanzon.

Met sportieve groet,

Bestuur Zwart Wit ‘19Geplaatst op: 05-08-2017